Czy w czasie pandemii Covid-19 jest trudniej uzyskać kredyt hipoteczny?

Tak. W większości banków działka jest uważana za wkład własny pod pewnymi warunkami. Przede wszystkim skredytować można działkę budowlaną, siedliskową rzadziej rolną, leśną lub rekreacyjną. Zakładając najczęstszy przypadek działki budowlanej musimy mieć dokumenty potwierdzające przeznaczenie działki w planie lub ewentualnie warunki zabudowy. Dokumentami potwierdzającymi są wypis i wyrys z ewidencji gruntów lub kopia mapy ewidencyjnej. Dokumenty powyższe można uzyskać w odpowiednim starostwie powiatowym. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę należy udać się do wyspecjalizowanego w obsłudze kredytów budowlanych eksperta hipotecznego, który pomoże wycenić wartość działki, wartość budynku po zakończeniu inwestycji, przygotuje dokumenty do kredytu oraz dopasuje kosztorys prac budowlanych do wymogów procesu kredytowania. Tak przygotowany wniosek można wysłać w celu uzyskania decyzji kredytowej.

Czy w czasie pandemii Covid-19 jest trudniej uzyskać kredyt hipoteczny?

Przy składaniu wniosku o kredyt hipoteczny trzeba wziąć pod uwagę kilka aspektów, które później w trakcie trwania kredytu mogą stać się uciążliwe lub kosztowne. Wśród najwazniejszych parametrów kredytu hipotecznego należy przeanalizować wkład własny. W terminologii bankowej wkład mierzymy wskaźnikiem LTV – Loan to Value czyli inczej mówiąc kwota kredytu do wysokości zabezpieczenia. W obecnej sytuacji rynkowej (październik 2020) tylko kilka banków oferuje jeszcze kredyty z 10% wkładem. Większość ofert opartych jest na 20% wkładzie a w niektórych bankach wkład wymagany jest na jeszcze wyższym poziomie. Klienci mający odłożony wkład w wysokości 10% chętnie składają wnioski licząc na to, że jest okazja żeby maksymalnie się skredytować. Niestety wielu klientom brakuje wsparcia profesjonalego doradcy/eksperta hipotecznego, który wskazałby słabe strony tych ofert.

 Jak uzyskać kredyt hipoteczny bez wkładu własnego

Trudny przypadek dotyczy każdej osoby, która nie była w stanie wygenerować oszczędności do czasu zawnioskowania o kredyt hipoteczny. Należy pamiętać że niektóre składniki majątku mogą być uznane za wkład własny. Np. działka budowlana jest uznawana w większości banków za wkład własny. Jeżeli stanowi ona 20% wymaganego wkładu nie ma potrzeby wnoszenia wkładu do kredytu.
Klient składając wniosek o budowę, bał się że nie będzie miał 20% wkładu który chciał wnieść w formie wpłaty gotówkowej do firmy wykonawczej stawiającej jego dom. Po wykonaniu operatu szacunkwoego wytłumaczyłem klientowi że wartość jego działki przekracza wysokość wymaganego wkładu i nie ma potrzeby wpłaty dodatkowych środków do wykonawcy. 80% inwestycji skredytuje bank.

Czy w czasie pandemii Covid-19 jest trudniej uzyskać kredyt hipoteczny?

. Można zaobserwować różne sposoby utrudniania akcji kredytowej. Pierwsza grupa banków wprowadziła wyraźne zmiany w poziomie LTV (loan to value) wskaźnik wysokości kwoty kredytu do wartości zabezpieczenia. Niedawno można było uzyskać kredyt na 10% wkładu własnego. Teraz jest to już praktycznie niemożliwe a banki które chwalą się że mają jeszcze taką ofertę, w praktyce obcinają kwoty kredytu lub udzielają dużo decyzji odmownych. Obecnie standardem jest kredyt z 20% wkładem własnym a niektóre banki podniosły ten wskaźnik do 30%. Drugim zauważalnym działaniem banków jest ograniczenie przyjmowanych dochodów klientów. Tu najczęściej w najtrudniejszej sytuacji są osoby na działalności gospodarczej, z umowami o pracę na czas określony, umowami o dzieło i zlecenia. W skrajnych przypadkach banki odmawiają kredytowania w momencie przyjmowania wniosku. Osoby z takimi umowami muszą wykazać się dłuższym stażem, wyższymi zarobkami, wyżej ocenianymi pracodawcami. Są banki, które nie zmieniły zasad w w/w zakresie i jest tam możliwość przyjęcia w pełni takich umów i dochodów. Trzecim zaobserwowanym działaniem banków jest nieetyczne moim zdaniem przyjmowanie dużej ilości wniosków z wydawałoby się dobrą ofertą marżową ale bezwzględne obcinanie kwot kredytów niczego nie świadomym klientom. Przodują w tym aspekcie dwa znane banki. Klient z określoną kwotą wkładu składa wniosek a tu okazuje się że bank udziela mu pozytywnej decyzji ale obcina kwotę kredytu od 5 do 20%, co powoduje zachwianie stabilności finansowej klienta mającego często umowę terminową na zakup nieruchomości u dewelopera, z karami za niewywiązanie się z płatnością w terminie. Będę często pisał o takich praktykach a tego typu banki radzę omijać szerokim łukiem.