Kategorie
blog

Fundusz wsparcia kredytobiorców – kto może skorzystać?

Wsparcie dla kredytobiorców – jakie warunki należy spełnić, aby móc z niego skorzystać?

Banki są zobowiązane do tego, aby regularnie wpłacać określone kwoty na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Ma on być kołem ratunkowym dla tych, którzy nie mogą regularnie spłacać rat kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości.

Wsparcie dla kredytobiorców ze środków pochodzących z Funduszu jest zarezerwowane dla tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej:

  • są bezrobotni – może dotyczyć to tylko jednego z kredytobiorców;
  • są zobowiązani płacić raty, które przekraczają ponad 50% ich miesięcznych dochodów;
  • osiągają miesięczny dochód niższy niż 1552 zł – w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – lub mniejszy niż 1200 zł, co dotyczy gospodarstw kilkuosobowych. Są to kwoty po odjęciu od przychodów wysokości raty.

Dofinansowanie do kredytu – kto nie może na nie liczyć?

Spełnienie powyższych kryteriów nie jest jednoznaczne z tym, że wniosek o dofinansowanie do kredytu zostanie rozpatrzony pozytywnie. Z funduszu wsparcia kredytobiorców nie będą mogli skorzystać ci:

  • którzy są lub byli w ciągu ostatnich 6 miesięcy właścicielami innej nieruchomości;
  • którym przysługuje lub przysługiwało w ciągu ostatnich 6 miesięcy roszczenie o przeniesienie prawa własności do innego lokalu, domu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
  • stracili zatrudnienie z własnej winy;
  • otrzymali wsparcie finansowe na spłatę kredytu po utracie pracy, co było związane z zawartą przez nich umową ubezpieczeniową. Dofinansowanie kredytu nie będzie im przysługiwało za okres, kiedy to ubezpieczyciel wypłacał im świadczenie.

Wniosek o wsparcie finansowe może zostać też odrzucony, jeśli jeden z kredytobiorców wykorzystał już maksymalną pulę kwoty dopłaty, którą można otrzymać w związku z umową kredytową.

Fundusz wsparcia kredytobiorców – zasady otrzymania pomocy

Dofinansowanie można otrzymać w formie:

  • zwrotnego wsparcia finansowego udzielanego na spłacanie rat kredytu;
  • pożyczki – dotyczy to osób, które sprzedały kredytowaną nieruchomość, a środki z funduszu mają pokryć część kredytu pozostałą do spłaty. Dofinansowanie w tym przypadku może wynieść maksymalnie 72 tys. zł.

Ci, którzy liczą na wsparcie w spłacie comiesięcznych rat, mogą otrzymywać dopłatę do kredytu przez okres do 36 miesięcy. Miesięczna wysokość dofinansowania nie może przekraczać przy tym kwoty 2 tys. zł miesięcznie. Spłata udzielonej pomocy finansowej zaczyna się najpóźniej 2 lata po wypłacie ostatniej raty wsparcia. Zwrot dofinansowania można rozłożyć na aż 144 raty.

Ze względu na fakt, że problemy ze spłatą kredytu dotyczą coraz większej liczby osób, w lipcu 2022 roku uchwalono Ustawę o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Zgodnie z nią banki są zobowiązane do uiszczania większych kwot na Fundusz. Tym samym kredytobiorcy znajdujący w trudnej sytuacji będą mogli otrzymać stosowne wsparcie.

Sprawdź również inne nasze artykuły:

Czy działka będąca własnością kredytobiorcy jest uważana za wkład własny?

Jak zwiększyć swoją zdolność kredytową?

Ile kosztują usługi doradcy kredytowego i kto mu płaci?

Wkład własny – czym jest, ile wynosi i co może nim być?