Kategorie
blog

Ubezpieczenia kredytów hipotecznych – rodzaje

Kredyt hipoteczny przeznaczony jest na zakup mieszkania, domu czy działki. Może sfinansować również budowę lub remont. Niewiele osób wie, że kredytem hipotecznym można również spłacić kredyty w innych bankach. Charakteryzuje się stosunkowo niskim oprocentowaniem, długim okresem spłaty oraz zabezpieczeniem w postaci hipoteki.

Jakie są rodzaje ubezpieczeń kredytów hipotecznych?

Decyzja o zaciągnięciu kredytu hipotecznego musi być przemyślana i dokładnie skalkulowana. Musisz wziąć pod uwagę wiele czynników decydujących o atrakcyjności tego produktu.

Na całkowity koszt kredytu hipotecznego wpływa nie tylko jego oprocentowanie, ale również inne składniki, często obowiązkowe. Chodzi o ubezpieczenie kredytu hipotecznego. Spłata kredytu i comiesięczna składka na ubezpieczenie mogą znacząco obciążyć Twój budżet domowy. Zastanawiasz się, jak się w tym wszystkim nie pogubić? Skontaktuj się ze mną i skorzystaj z bezpłatnych usług.

Jestem ekspertem hipotecznym, działającym na rynku finansowym od 15 lat. Pomogę Ci w wyborze odpowiedniego kredytu. Wspólnie przeanalizujemy oferty banków i dokonamy trafnego wyboru.

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego

Kredyt hipoteczny jest wysokim zobowiązaniem finansowym. Dlatego też banki chcą jak najlepiej zabezpieczyć się przed ryzykiem braku spłaty kredytu.

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego może obejmować kilka rodzajów polis.

Ubezpieczenie nieruchomości

Ubezpieczenie nieruchomości jest obowiązkową polisą i stanowi zabezpieczenie spłaty kredytu. Banki akceptują podstawowe ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. Wymogiem jest cesja umowy ubezpieczeniowej na bank. Daje to gwarancję, że w przypadku np. zniszczenia mieszkania w wyniku pożaru odszkodowanie z polisy pokryje całość lub część kredytu hipotecznego pozostałego do spłaty.

Składka roczna polisy uzależniona jest od wartości ubezpieczenia nieruchomości i wysokości kredytu hipotecznego oraz od wariantu, który wybierzesz. Wiedz, że polisy nie musisz wykupić w banku, w którym bierzesz kredyt. Masz możliwość wyboru ubezpieczyciela.

Ubezpieczenie nieruchomości obowiązuje przez cały czas trwania finansowania i jest odnawiane co roku. Ty decydujesz, w jaki sposób chcesz opłacić polisę – jednorazowo czy w ratach.

Ubezpieczenie pomostowe

Ubezpieczenie pomostowe to krótkoterminowa umowa dodatkowa przy kredycie hipotecznym. W większości przypadków jest ono obowiązkowe. Bez obaw, ubezpieczenie pomostowe jest czasowe. Obowiązuje tylko do momentu prawomocnego wpisu ustanowienia hipoteki w księdze wieczystej. Bank zabezpiecza kredyt hipoteczny poprzez podwyższenie oprocentowania i ustala je indywidualnie. W większości przypadków wynosi ono od 1% do 2%.

W momencie dokonania wpisu hipoteki oprocentowanie kredytu zostaje obniżone o wartość tego ubezpieczenia.

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła wymóg wniesienia przez klienta ubiegającego się o kredyt  wkładu własnego w wysokości 20% wartości kupowanej nieruchomości. Niektóre banki akceptują wnioski kredytowe z niższym wkładem. Kredytobiorca musi zabezpieczyć brakującą część, wykupując ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Zastanawiasz się, ile kosztuje ta polisa? Banki zazwyczaj podwyższają marżę kredytową do momentu, kiedy stosunek salda zadłużenia do wartości zabezpieczenia osiągnie wymaganą wartość. Może być tak, że będziesz musiał zapłacić jednorazową składkę ubezpieczenia niskiego wkładu w wysokości 3-5% od wartości brakującego wkładu własnego.

Ubezpieczenie na życie przy kredycie hipotecznym

Kredyt hipoteczny zazwyczaj udzielany jest na wiele lat. Nikt nie jest w stanie przewidzieć, co się może w tym czasie wydarzyć. Nie wszystkie banki wymagają polisy na życie. Nie jest to ubezpieczenie obowiązkowe, ale często ma wpływ na obniżenie oprocentowania kredytu hipotecznego. Skontaktuj się ze mną, dokonamy analizy, czy będzie to dla Ciebie korzystne.

Co daje ubezpieczenie na życie przy kredycie hipotecznym? Wszystko zależy od wykupionego pakietu.

Dotyczyć on może między innymi:

  • Utraty pracy – w przypadku utraty pracy bez winy kredytobiorcy ubezpieczyciel dokonuje spłaty najczęściej kilku kolejnych rat kredytu. Ochrona zazwyczaj dotyczy osób zatrudnionych na umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony, choć dostępne są polisy, które zabezpieczają osoby prowadzące działalność gospodarczą.
  • Śmierci – w tym przypadku ubezpieczyciel dokonuje spłaty pozostałej części kredytu. Jeśli wypłacona z tytułu ubezpieczenia kwota jest większa niż pozostałe do spłaty raty, reszta przechodzi na rzecz spadkobierców.
  • Trwałego inwalidztwa – dotyczy trwałego uszkodzenia ciała, które uniemożliwia wykonywanie pracy. W tym przypadku ubezpieczyciel dokonuje spłaty pozostałej części kredytu.
  • Niezdolności do pracy – spłata kredytu następuje w sytuacji, gdy kredytobiorca wskutek nieszczęśliwego wypadku lub choroby utracił możliwość wykonywania pracy.

Zawarcie polisy – ubezpieczenia na życie przy kredycie hipotecznym można dokonać na dwa sposoby. Można skorzystać z oferty banku, w którym bierzesz kredyt hipoteczny, lub wykupić indywidualną polisę, dokonując cesji na rzecz banku. Składki opłacane są zazwyczaj miesięcznie.

Czy warto ubezpieczyć kredyt hipoteczny?

Jak już wspomniałem wcześniej, część ubezpieczeń do kredytu hipotecznego jest obowiązkowa, część dobrowolna. Decyzja zawsze należy do Ciebie.

Ubezpieczenia są rodzajem zabezpieczenia dla obu stron. Dla Ciebie stanowią nieocenioną pomoc, jeśli znajdziesz się w trudnej sytuacji życiowej. Natomiast dla banku polisa stanowi gwarancję spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem.

Nie wszystkie ubezpieczenia kredytu hipotecznego są takie same. Oferty mogą się od siebie różnić, nie tylko wysokością świadczenia, ale także zakresem ochrony. Dlatego wybierając polisę do kredytu, należy sprawdzić zakres, warunki, okres karencji, okres obowiązywania polisy oraz sposoby opłacania składek. Jeśli masz dodatkowe pytania i wątpliwości, zapraszam do kontaktu.

Sprawdź również inne nasze artykuły:

Co to jest WIBOR(R)?

Czym jest całkowity koszt kredytu hipotecznego?

Rata równa czy malejąca – co się bardziej opłaca?