Kategorie
blog

Bezpieczny kredyt 2% – które banki oferują? Jakie warunki spełnić, aby otrzymać?

Bezpieczny kredyt 2% to program rządowy, w ramach którego możesz otrzymać dopłatę od państwa do kredytu hipotecznego. Z założenia ma on stanowić szansę dla młodych osób na zakup pierwszej nieruchomości. Jakie banki udzielają tego rodzaju finansowania? Jakie warunki trzeba spełnić, aby móc z niego skorzystać? 

Bezpieczny kredyt 2% — najważniejsze informacje o programie 

Zasady programu kredyt 2 procent zakładają, że państwo – poprzez dopłatę do raty kredytu – ma dopłacić do różnicy między średnim oprocentowaniem a oprocentowaniem na poziomie 2%. Przez pierwsze 10 lat kredytobiorca spłaca raty o charakterze malejącym. Po upływie tego czasu przechodzi na system równych rat. 

Kwota kredytu zaciągniętego w ramach programu nie może przekroczyć 500 tysięcy złotych w przypadku singli oraz 600 tysięcy złotych dla małżonków bądź osób wychowujących w ramach wspólnego gospodarstwa domowego co najmniej jedno dziecko. Minimalny okres spłaty zobowiązania wynosi 15 lat. Warto również pamiętać, że program nie zakłada limitów cen za 1m2 mieszkań.

Zasady programu kredyt 2 procent — jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać finansowanie? 

Aby zakwalifikować się do programu, potencjalny kredytobiorca musi spełnić określone warunki. Bezpieczny kredyt 2% będzie udzielany osobom, które: 

 • przeznaczą środki z udzielonego im zobowiązania na zakup pierwszej nieruchomości służącej do zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, pokrycie wkładu budowlanego w spółdzielni mieszkaniowej, budowę lub dokończenie budowy domu (wówczas kwota kredytu może wynosić maksymalnie 150 tysięcy złotych dla małżonków lub pary wychowującej wspólnie dziecko); 
 • mają mniej niż 45 lat; 
 • kupują nieruchomość z rynku pierwotnego lub wtórnego; 
 • nie są stroną innej umowy dotyczącej kredytu hipotecznego. 

Program ruszył na początku lipca 2023 roku życia. Stanowi główną część projektu o nazwie „Pierwsze Mieszkanie”. 

Kredyt 2 procent — jakie banki go udzielają? 

Wielu potencjalnych kredytobiorców zainteresował kredyt 2 procent. Jakie banki go udzielają? Czy zasady dotyczące zaciągnięcia zobowiązania są jednakowe w każdym z nich? Poniżej znajdziesz informacje na temat kredytu 2% w bankach najczęściej wybieranych przez Polaków.

PKO BP — kredyt 2 procent 

W programie bierze udział bank PKO BP. Kredyt 2 procent możesz uzyskać po złożeniu stosownego wniosku. Udzielenie zobowiązania nie wymaga wkładu własnego, ponieważ bank może w pełni sfinansować inwestycję. Jeśli jednak masz wkład własny, jego wysokość nie może przekroczyć 200 tysięcy złotych (chyba że wkładem jest działka z rozpoczętą budową przed 1 lipca 2023 roku). Jest to warunek, który obowiązuje również w innych bankach, ponieważ wynika on z założeń programu, a nie jedynie wewnętrznych regulacji podmiotu. RRSO, czyli Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wynosi w tym wypadku 4,96%. 

Alior — kredyt 2 procent 

Czy w programie bierze udział Alior? Kredyt 2 procent uzyskasz również w tym banku. Jakie zasady obowiązują? Te same, co w przypadku PKO BP. Okres spłaty musi wynosić minimum 15 lat, a zobowiązanie możesz zaciągnąć maksymalnie na 30 lat. W banku możesz wykonać symulację zobowiązania, która pozwoli Ci zobrazować, jak będzie wyglądała spłata kredytu przez pierwsze 10 lat, gdy będziesz płacił raty malejące, oraz po ich upływie, gdy zaczniesz spłacać raty stałe. RRSO, czyli rzeczywiste koszty kredytu w ujęciu rocznym, wynosi w Alior Banku 5,22%. 

Pekao — kredyt 2 procent 

Wielu kredytobiorców jest zainteresowanych również ofertą banku Pekao. Kredyt 2 procent można w nim uzyskać na takich zasadach jak w innych bankach. Aby to zrobić, trzeba spełnić wymagania dotyczące kwalifikacji do programu. RRSO w tym wypadku wynosi 4,72. Wskaźnik uwzględnia marżę i prowizje naliczone przez bank, a także obowiązkowe opłaty nałożone na kredytobiorcę w ramach zaciągniętego zobowiązania. 

Bezpieczny kredyt 2% — mBank 

Gdzie jeszcze można uzyskać bezpieczny kredyt 2%? mBank również bierze udział w programie „Pierwsze Mieszkanie” i zapewnia w związku z tym możliwość zaciągnięcia zobowiązania w swoich strukturach. Informacje na temat RRSO nie są jednak ogólnie dostępne na ten moment. Zasady dotyczące kredytu wynikają jednak bezpośrednio z warunków, które narzuca zarówno bankom, jak i ich klientom plan programu. 

Do udzielania kredytu 2% są uprawnione również takie banki jak m.in. Bank BPS i Banki Spółdzielcze Zrzeszenia BPS, Velo Bank czy Santander Bank.

Jak wybrać najlepszą ofertę kredytu dla siebie? 

Kredyt 2%, podobnie jak każde inne zobowiązanie finansowe, wymaga wnikliwej analizy ofert dostępnych na rynku, a także ich zestawienia z Twoimi możliwościami finansowymi. Każdy przypadek należy bowiem traktować indywidualnie. 

Warto pamiętać, że program „Pierwsze Mieszkanie” zasadniczo zwalnia z wymogu zdobycia wkładu własnego, ale nie z obowiązku zakwalifikowania się do kredytu w kontekście odpowiedniej zdolności kredytowej czy znalezienia nieruchomości, która zmieści się w limicie cenowym. Nie dotyczy ceny za 1m2, ale maksymalnej kwoty zobowiązania i dopuszczalnej wysokości wkładu własnego. 

Aby wybrać najlepszą ofertę, warto skorzystać z pomocy doradcy kredytowego w Poznaniu. Przeanalizuje on propozycje konkretnych banków, przedstawi w szczegółowy sposób warunki spłaty zobowiązania, a także pokieruje procesem ubiegania się o finansowanie zakupu czy dokończenia budowy nieruchomości. 

Sprawdź również inne nasze artykuły:

Opóźnienie w spłacie kredytu – jakie są konsekwencje?

Zwiększenie kwoty kredytu hipotecznego – czy to możliwe?

Czy opłaca się przenieść kredyt hipoteczny do innego banku?

Kategorie
blog

Opóźnienie w spłacie kredytu – jakie są konsekwencje?

Kredyt to nic innego jak oddanie do dyspozycji kredytobiorcy danej sumy pieniędzy na czas określony w umowie. Głównym warunkiem podjęcia takiego zobowiązania jest zagwarantowanie, że pożyczona kwota będzie systematycznie zwracana wraz z odsetkami w umówionym terminie. A co, jeśli wystąpią opóźnienia w spłacie spowodowane np. utratą płynności finansowej? I co robi bank, gdy nie spłacasz kredytu? Sprawdź.

Niespłacanie kredytu — konsekwencje 

Co do zasady przy spłacaniu rat najlepiej zdecydować się na stałe zlecenie. Dzięki temu nigdy nie zapomnisz o swoich zobowiązaniach finansowych wobec banku. Wówczas jedyne, co musisz zrobić, to zapewnić odpowiednią ilość gotówki na swoim rachunku bankowym. 

A co jeśli z jakiegoś powodu pominiesz płatność? W zależności od polityki banku i stopnia zadłużenia za opóźnienie spłaty raty kredytu hipotecznego lub gotówkowego grożą Ci:

 • odsetki za zaległe płatności;
 • miękkie działania windykacyjne (telefony, e-maile, SMS-y czy monity);
 • wypowiedzenie umowy kredytowej;
 • postępowanie sądowe;
 • czynności komornicze i egzekucyjne.

Co robi bank, gdy nie spłacasz kredytu?

W przypadku jednodniowego czy nawet kilkudniowego opóźnienia w spłacie raty nie należy się obawiać poważnych konsekwencji ze strony banku. Przeważnie takie zdarzenie jest rejestrowane w BIK, jednak nie wpływa istotnie na dalszy przebieg umowy kredytowej.

Niekiedy w takiej sytuacji bank decyduje się wysłać upomnienie na skrzynkę elektroniczną lub powiadomić kredytobiorcę o zaległościach telefonicznie. Opóźnienie może się wiązać z dodatkowymi kosztami, bo niektóre instytucje naliczają odsetki karne po upływie 7-14 dni od daty płatności. Aby uzyskać szczegółowe informacje na ten temat, najlepiej skontaktować się z bankiem. Ponadto stawka odsetek za opóźnienie spłaty raty kredytu hipotecznego powinna być określona w umowie kredytowej. Jeśli nie ma informacji na ten temat, ta kwestia jest regulowana zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

O ile opóźnienia w spłacie kredytu do 30 dni przeważnie nie są dotkliwie karane, o tyle dłuższe zaległości mogą spowodować poważniejsze konsekwencje, z wypowiedzeniem umowy kredytowej włącznie. Zazwyczaj po 60 dniach sprawa jest kierowana do sądu, skąd później trafia w ręce komornika. 

Według prawa bankowego termin wypowiedzenia umowy kredytu wynosi 30 dni, a w przypadku zagrożenia upadłością dłużnika — 7 dni. Wyjątkiem są sytuacje, w których strony określiły w umowie kredytowej dłuższy termin.

Opóźnienia w spłacie kredytu a BIK

BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej, powołano w celu utworzenia rozbudowanej bazy danych zawierającej informacje na temat zobowiązań kredytobiorców. Instytucja odnotowuje wszelkie opóźnienia w spłacie raty kredytu hipotecznego i gotówkowego. Dzięki temu banki przed udzieleniem finansowania potencjalnemu kredytobiorcy są w stanie ocenić jego wiarygodność. 

Warto wiedzieć, że mimo zarejestrowania jednodniowej zaległości w spłacie zobowiązania, taki zapis nie wpłynie znacząco na pogorszenie historii kredytowej. Dlatego, jeśli na ogół systematycznie regulujesz płatności ratalne, nie musisz martwić się o zależność „opóźnienia w spłacie kredytu a BIK”. 

Co zrobić w przypadku nadmiernego zadłużenia?

Nieracjonalne decyzje kredytowe, utrata pracy czy rosnąca inflacja mogą spowodować kłopoty finansowe i niespłacanie kredytu. Konsekwencje przedłużającego się zadłużenia często są dotkliwe, dlatego warto w porę podjąć odpowiednie działania. Dostępne opcje to np.:

 • wydłużenie okresu spłaty zobowiązania;
 • zawieszenie spłaty kredytu (karencja) na okres np. 3 lub 6 miesięcy;
 • wakacje kredytowe;
 • konsolidacja kilku zobowiązań w jedno;
 • przewalutowanie kredytu;
 • ustalenie nowego terminu spłat rat kredytu;
 • ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Jeśli masz opóźnienia w spłacie kredytu do 30 dni lub dłuższe, możesz zdecydować się na jedno z wymienionych rozwiązań. Sposób postępowania dopasuj do swoich możliwości finansowych i stopnia zadłużenia, najlepiej z pomocą zaufanego doradcy kredytowego

Sprawdź również inne nasze artykuły:

Czy opłaca się przenieść kredyt hipoteczny do innego banku?

Jak zwiększyć swoją zdolność kredytową?

Zwiększenie kwoty kredytu hipotecznego – czy jest możliwe?

Kategorie
blog

Zwiększenie kwoty kredytu hipotecznego – czy to możliwe?

Dość duży wzrost cen towarów i usług w ostatnim czasie sprawił, że kwota pieniędzy pozyskana w ramach kredytu hipotecznego może okazać się zbyt niska. Kalkulacje sprzed kilku miesięcy odnośnie do kosztów materiałów niezbędnych np. do dokończenia budowy domu szybko tracą aktualność. Dlatego wiele osób zastanawia się, czy można dobrać kredyt hipoteczny? A jeśli tak, to w jakiej sytuacji bank zgodzi się na zwiększenie kredytu hipotecznego? Przeczytaj i sprawdź. 

Czy można dobrać kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny to zobowiązanie zabezpieczone hipoteką, które ma sfinansować ściśle określony w umowie cel. Przeważnie pieniądze pozyskane od banku są przeznaczone na zakup nieruchomości bądź na budowę domu. Dobranie kredytu hipotecznego jest więc zasadne wyłącznie w sytuacji, gdy dodatkowe środki są niezbędne do zrealizowania wcześniej przyjętego założenia. Banki podczas rozpatrywania wniosku o zwiększenie kredytu hipotecznego dokładnie analizują powód ubiegania się o ponadprogramowe fundusze. 

Oznacza to, że jeśli swój wniosek argumentujesz np. koniecznością dokończenia budowy domu, prawdopodobnie możesz liczyć na przychylność banku. Z kolei gdy dodatkowe pieniądze są Ci potrzebne np. na pralkę czy zmywarkę, spodziewaj się negatywnej odpowiedzi na wniosek o zwiększenie kredytu hipotecznego. Wówczas środki na zakup wyposażenia domu czy mieszkania możesz pozyskać w inny sposób, np. z kredytu gotówkowego. 

Dobranie kredytu hipotecznego — wymagania

Staranie się o przyznanie dodatkowych środków w ramach kredytu hipotecznego wiąże się z szeregiem formalności. Dokładny przebieg procedury, sposób składania wniosku i koszty całego przedsięwzięcia będą się zmieniać w zależności od polityki konkretnego banku. Pierwszym krokiem do podjęcia starań o zwiększenie kredytu hipotecznego powinno być zorientowanie się, czy Twój kredytodawca w ogóle dopuszcza możliwość powiększenia kwoty zobowiązania. Aby się tego dowiedzieć, najlepiej skontaktować się z pracownikami placówki i uzgodnić szczegóły. Zazwyczaj wniosek o przyznanie ponadprogramowych pieniędzy da się złożyć online. Jednak samo podpisanie aneksu do umowy musi odbyć się w siedzibie banku. 

Jeśli interesuje Cię dobranie kredytu hipotecznego, powinieneś liczyć się z koniecznością ponownego potwierdzenia wysokości swoich dochodów. Przed przyznaniem dodatkowych funduszy banki przeważnie jeszcze raz weryfikują zdolność kredytową, aby upewnić się, że dany klient będzie w stanie spłacać zobowiązanie.

Niezbędna może okazać się również ponowna wycena nieruchomości, na którą ustanowiona została hipoteka. Ponadto zwiększona suma kredytu musi spełniać wytyczne co do wkładu własnego. 

Zwiększenie kredytu hipotecznego — PKO BP

W niektórych sytuacjach jedyną szansą na dokończenie inwestycji jest zwiększenie kredytu hipotecznego. PKO BP stwarza taką możliwość. Wiąże się to jednak z poniesieniem dodatkowych kosztów w postaci 2-procentowej prowizji wynoszącej nie mniej niż 300 zł.

Czy można dobrać kredyt w Santander?

Osoby zastanawiające się, czy można dobrać kredyt w Santander, nieco się rozczarują. Bank nie przewiduje możliwości przyznania dodatkowych funduszy ani w ramach kredytu hipotecznego, ani gotówkowego. 

Dobranie kredytu — mBank

Jeśli interesuje Cię dobranie kredytu, mBank dopuszcza taką możliwość. 

Dobranie kredytu hipotecznego — Pekao

Czasem poniesienie pewnych dodatkowych opłat pozwala na dobranie kredytu hipotecznego. Pekao daje taką możliwość po uiszczeniu 2,5-procentowej prowizji (w wysokości minimum 300 zł) płatnej od sumy podwyższenia kredytu. 

Dobranie kredytu hipotecznego — ING

Niektóre banki zastrzegają pewne warunki, po których spełnieniu jest możliwe dobranie kredytu hipotecznego. ING Bank Śląski dopuszcza podwyższenie zobowiązania o kwotę co najmniej 20 tys. zł. 

Aby zmniejszyć ryzyko zaciągnięcia zbyt małego zobowiązania, warto wziąć kredyt hipoteczny z odpowiednio dużą rezerwą. W uzyskaniu odpowiednio wysokiego finansowania z pewnością pomoże zaufany doradca kredytowy Poznań

Sprawdź również inne nasze artykuły:

Opóźnienie w spłacie kredytu – konsekwencje

Kategorie
blog

Czy opłaca się przenieść kredyt hipoteczny do innego banku?

Refinansowanie kredytu hipotecznego to proces przeniesienia zobowiązania z jednego banku do drugiego w celu uzyskania korzystniejszych warunków spłaty. Główną korzyścią refinansowania kredytu jest oszczędność wynikająca z lepszych warunków spłaty nowego zobowiązania, dzięki niższemu oprocentowaniu lub marży. Dzięki refinansowaniu można także pozbyć się niechcianych usług dodatkowych, które generują koszty oraz zmienić warunki kredytowania, w tym datę spłaty raty miesięcznej czy okresu spłaty, wysokość marży i prowizji.

Kiedy rozważyć przeniesienie kredytu mieszkaniowy?

Refinansowanie kredytu hipotecznego warto rozważyć w przypadku, gdy:

 1. dotychczasowy kredyt jest droższy niż oferty dostępne obecnie na rynku;
 2. negocjacje z dotychczasowym kredytodawcą o obniżenie kosztów zobowiązania nie przynoszą efektów;
 3. kredytobiorca chciałby obniżyć ratę spłaty kredytu lub wydłużyć okres spłaty zobowiązania, jednak minął już zastrzeżony czas w umowie, w którym bank mógł doliczyć dodatkową opłatę za wcześniejszą spłatę zobowiązania.

Warto jednak pamiętać, że refinansowanie kredytu hipotecznego wiąże się z pewnymi kosztami, takimi jak prowizja bankowa, opłata za wycenę nieruchomości czy koszty notarialne.

Jakie są opłaty przy przeniesieniu kredytu do innego banku?

Koszty refinansowania kredytu hipotecznego zależą od banku i mogą obejmować:
1. Prowizję za wcześniejszą spłatę – sprawdź w umowie kredytowej
2. Prowizję za udzielenie kredytu hipotecznego – 0%
3. Wycenę nieruchomości – zależy od nieruchomości i wybranego banku – od 0 PLN do 1000 PLN
4. Wpis hipoteki do księgi wieczystej – 200 PLN
5. Wykreślenie hipoteki kredytu spłaconego – 100 PLN
6. Podatek PCC-3 za ustanowienie hipoteki – 19 PLN

Parametry do sprawdzenia w ofertach banków

Dobrze jest porównać oferty różnych banków: jakie oprocentowanie oferują, prowizje, okres spłaty i ewentualne koszty dodatkowe. Istotne jest dokładne przeczytanie oraz zrozumienie warunków umowy, takich jak czy jest sankcja za wcześniejszą spłatę kredytu czy istnieje możliwość ponownej negocjacji warunków kredytu. Przed podjęciem tak ważnej ekonomicznie decyzji, warto skonsultować się z osobą o większym doświadczeniu i wiedzy. Paweł Pietras z biurem w Poznaniu pomoże w analizie ofert i wyborze najkorzystniejszej opcji dla konsumenta.

Pomoc doradcy w przeniesieniu kredytu na mieszkanie

Sprawdzony doradca kredytowy przeanalizuje twój aktualny kredyt, jego warunki oraz wszystkie koszty związane z wcześniejszą spłatą. Następnie po analizie różnych dostępnych ofert banków na rynku wyszukuje najlepsze opcje dla kredytobiorcy. Jego celem jest znalezienie kredytu, który ma korzystniejsze warunki niż aktualny kredyt, takie jak niższe oprocentowanie, dłuższy okres spłaty czy niższe opłaty.

Sięgnięcie po wsparcie doradcy Pawła Pietrasa ma wiele korzyści. Po pierwsze, oszczędzasz swój czas i wysiłek, ponieważ to on zajmuje się całą pracą za ciebie. Po drugie, dzięki jego wiedzy i doświadczeniu, masz większe szanse na uzyskanie kredytu na atrakcyjniejszych warunkach. Po trzecie, refinansowanie kredytu może prowadzić do poprawy twojej historii kredytowej.

Sprawdź również inne nasze artykuły:

Jak zwiększyć swoją zdolność kredytową?

Czym jest hipoteka?

Rodzaje ubezpieczeń kredytów hipotecznych

Kategorie
blog

Jak zwiększyć swoją zdolność kredytową?

Rozważasz wzięcie kredytu? Zanim to zrobisz, musisz poznać własną zdolność kredytową. To dzięki niej zarówno ty, jak i twój kredytodawca dowiecie się, czy będziesz w stanie regularnie spłacać zobowiązanie. Bez odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej uzyskanie potrzebnej kwoty może być trudne. Co nie znaczy, że niemożliwe. Sprawdź, jak poprawić zdolność kredytową w sytuacji, gdy nie jest ona wystarczająca.

Jak sprawdzić, czy zdolność kredytowa nie jest zbyt niska?

Zdolność kredytowa jest maksymalną kwotą, którą bank może pożyczyć wnioskodawcy na ustalonych przez niego warunkach i w określonym terminie. Jest to kwota, którą kredytobiorca z łatwością będzie spłacał wraz z odsetkami.

Co dokładnie uwzględnia sprawdzenie zdolności kredytowej? Ocena zdolności kredytowej jest przeprowadzana w formie analizy i obejmuje trzy podstawowe elementy. Są to:

 • dochody,
 • koszty utrzymania,
 • historia kredytowa.

To jedynie główne elementy wpływające na poziom zdolności kredytowej. Sprawdzenie zdolności kredytowej to także szereg innych zmiennych warunkujących aktualną sytuację finansową potencjalnego kredytobiorcy. Bierze ona pod uwagę także wiek kredytobiorcy, liczbę osób na jego utrzymaniu, status majątkowy, rodzaj umowy, na której podstawie jest on zatrudniony oraz staż pracy.

Sprawdzenie zdolności kredytowej powinno zostać przeprowadzone w sposób jak najbardziej profesjonalny. Konieczne jest uwzględnienie wszystkich zmiennych mających wpływ na jej wysokość. Ich pominięcie lub błąd w analizie może skutkować problemami ze spłatą zobowiązania. Jest kilka sposobów na przeprowadzenie analizy zdolności kredytowej.

Kalkulator zdolności kredytowej

Zdolność kredytowa wyliczona na podstawie kalkulatora jest wskaźnikiem orientacyjnym. Dostępne w Internecie kalkulatory, zwykle uwzględniają jedynie podstawowe informacje takie jak dochód, suma aktualnych zobowiązań i koszty utrzymania. Skorzystaj z naszego kalkulatora kredytu hipotecznego, a dowiesz się jakie kredyty mogą zaoferować Ci banki.

Bank

Doradcy kredytowi zatrudnieni w bankach przeprowadzają analizę kredytową, a następnie oceniają ryzyko zawarcia umowy z danym kredytobiorcą. Biorą one pod uwagę głównie własną politykę i dobro danej instytucji.

Doradca kredytowy 

Podobnie jak banki przeprowadza wstępną analizę zdolności kredytowej. Dopasowuje najkorzystniejszą ofertę spośród dostępnych na rynku. Bierze pod uwagę wysokość rat oraz koszty całkowite kredytu. Sprawdza, co obniża zdolność kredytową klientów i pomaga w eliminacji niekorzystnych czynników.

Co obniża zdolność kredytową?

Niektórych czynników obniżających zdolność kredytową nie da się wyeliminować. Jest jednak kilka rzeczy, które łatwo zmienić. Pierwszą z nich są posiadane karty kredytowe. Sprawdzenie zdolności kredytowej to także oszacowanie prawdopodobieństwa powstania innych zadłużeń w trakcie okresu kredytowania.  Podobnie wygląda sytuacja z kontem debetowym. Jeśli opcje te nie są Ci niezbędne, lepiej z nich zrezygnuj.

Otrzymujesz pensję w walucie obcej? Niestety, kredyty dla osób o zarobkach w obcej walucie udzielane są na mniej korzystnych warunkach. Spowodowane jest to dużo większym ryzykiem, na jakie narażone są banki. Niektóre z kredytów, zwłaszcza te o wyższej kwocie, nie są udzielane w takich sytuacjach.

Kolejną przeszkodą na drodze do uzyskania kredytu może być prowadzona działalność gospodarcza, a dokładnie forma opodatkowania. Kiedy wzrośnie zdolność kredytowa? Jaką formę opodatkowania wybrać, aby być wiarygodnym dla banku? Na pewno nie ryczałt ani karta podatkowa. W pierwszym przypadku brak jest informacji o rzeczywistym przychodzie przedsiębiorcy. Zarówno ryczałt, jak i karta wybierane są z uwagi na mniejsze obciążenie podatkowe. A jak wiadomo im niższy podatek, tym niższa zdolność kredytowa. Jedynymi sposobami na utrzymanie wskaźnika na odpowiednim poziomie jest opodatkowanie na zasadach ogólnych lub podatek liniowy.

Poprawa zdolności kredytowej – sprawdzone sposoby

O poprawę zdolności kredytowej warto zacząć dbać na kilka miesięcy przed złożeniem wniosku kredytowego. Sprawdź, jak poprawić zdolność kredytową i otrzymać potrzebne środki finansowe:

 • Stała forma zatrudnienia. Banki biorą pod uwagę wysokość dochodów, jednak równie ważna jest pewność ich stałego wpływu. Czasami jedynym wyjściem jest zmiana formy umowy lub stanowiska.
 • Terminowa spłata aktualnych zobowiązań. Postaraj się terminowo regulować swoje pozostałe zobowiązania. Nieterminowe spłaty rat są tym, co obniża zdolność kredytową. Dotyczy to nawet niewielkich kwot, np. za artykuły i sprzęt AGD lub rachunki.
 • Konsolidacja zadłużeń. Kredyt konsolidacyjny jest sposobem na uporządkowanie obecnych zobowiązań w jedno. Wpływa to na zwiększenie płynności finansowej w danym gospodarstwie domowym. Skutkiem takiego działania będzie poprawa zdolności kredytowej.
 • Współkredytobiorca. Może to być partner lub przyjaciel. Kiedy wzrośnie zdolność kredytowa wskutek dobrania współkredytobiorcy? Jedynie, gdy będzie miał on wysoką indywidualną zdolność kredytową. Ważna jest więc jego historia kredytowa oraz szczegółowe informacje o płynności finansowej.

Zwiększenie zdolności kredytowej zawsze jest możliwe. W przypadku nieznajomości tematu najlepiej zasięgnąć pomocy doradcy kredytowego Pawła Pietrasa. Może okazać się, że odmowa udzielenia kredytu w jednym banku nie musi oznaczać końca poszukiwań i przekreślenia marzeń o jego otrzymaniu w innej instytucji.

Sprawdź również inne nasze artykuły:

Przeniesienie kredytu do innego banku – czy warto

Co to jest WIBOR(R)?

Kredyt hipoteczny dla singla

Kategorie
blog

Kredyt hipoteczny a umowa zlecenie

Udało Ci się zgromadzić wystarczająco oszczędności na wkład własny na nieruchomość? Brakuje Ci pozostałej kwoty, aby kupić dom lub mieszkanie? Dodatkowe środki można uzyskać z kredytu hipotecznego. Bank może Ci pożyczyć nawet milion złotych, pod warunkiem że masz wystarczająco dobrą zdolność kredytową. Zależy ona m.in. od formy zatrudnienia. Dowiedz się, czy można np. uzyskać kredyt na umowę zlecenie.

„Kredyt hipoteczny a umowa cywilnoprawna” – to fraza często wpisywana w wyszukiwarkę internetową. Nic dziwnego. Wiele osób pracuje na takich warunkach, a jednocześnie marzy o własnej nieruchomości. Co więcej, panuje przekonanie, że banki udzielają pożyczek tylko osobom, które mają stabilne zatrudnienie na umowę na czas nieokreślony. To nie jest prawda. Kredyt na mieszkanie z umową zlecenie jest możliwy. Doradca kredytowy z Poznania może Ci w tym pomóc.

Kredyt hipoteczny a umowa cywilnoprawna 

Umowa cywilnoprawna jest nazywana także umową zlecenie lub o dzieło. Zazwyczaj podpisuje się ją ze zleceniobiorcą, gdy firma:

 • nie chce zatrudnić pracownika na stałe,
 • ma zadania do wykonania i potrzebuje dodatkowej osoby do pracy.

Zazwyczaj umowa cywilnoprawna jest zawierana na krótki okres potrzebny na wykonanie powierzonych obowiązków. Oznacza to, że większość kredytobiorców nie ma ciągłości w zatrudnieniu. To może negatywnie wpływać na ocenę zdolności kredytowej przez bank, a tym samym na szanse uzyskania pieniędzy na zakup domu lub mieszkania. 

Czy można wziąć kredyt na mieszkanie z umową zlecenie?

Zastanawiasz się, czy można dostać kredyt na umowę zlecenie? Jest to możliwe, jednak:

 • trzeba udowodnić, że dochody z tej formy zatrudnienia są regularne i wystarczająco duże, aby pokryć raty kredytu;
 • musisz pokazać, że jesteś w stanie zadbać o swoją sytuację finansową.

W tym celu może być konieczne przedstawienie umów z ostatnich kilku lat, a także wyciągu z konta osobistego z okresu kilkunastu miesięcy. Mile widziane jest, jeśli ciągle zatrudnia Cię ten sam pracodawca. Wiele banków traktuje wtedy umowę na zlecenie tak samo pracę na stałe.

Jaki bank akceptuje umowę zlecenie?

Nie wiesz, jaki bank akceptuje umowę zlecenie? Żadna instytucja nie określa, jaka musi być forma zatrudnienia, aby uzyskać kredyt. Jednak praktyka pokazuje, że największe szanse na dodatkowe środki mają osoby, które pracują na umowę na czas nieokreślony. Wynika to z tego, że takiego pracownika jest trudniej zwolnić. Ponadto przysługuje mu prawo do długiego okresu wypowiedzenia i odprawy. Dzięki temu kredytobiorca ma więcej czasu na znalezienie nowej pracy i dysponuje środkami na opłacenie rat kredytu. 

Kredyt hipoteczny bez umowy o pracę – czy to możliwe?

Chcesz ubiegać się o kredyt hipoteczny bez umowy o pracę? Jeśli nie prowadzisz własnej działalności gospodarczej, szanse na uzyskanie pieniędzy na zakup nieruchomości bez zatrudnienia są dość małe.

Kredyt hipoteczny przy umowie zlecenie – warunki

Ubiegasz się o kredyt hipoteczny przy umowie zlecenie? Warunki, które musisz spełnić, są podobne do tych dotyczących osób zatrudnionych na czas nieokreślony. Trzeba mieć:

 • dobrą zdolność kredytową, a więc być w stanie wywiązywać się ze swojego zobowiązania,
 • dobrą historię kredytową, czyli nie możesz mieć opóźnień w płaceniu żadnych rat,
 • 10-20% wkładu własnego w formie np. gotówki, zadatku lub działki budowlanej.

Bank może także zażyczyć sobie dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu, np. poprzez zakup dodatkowego ubezpieczenia na życie. Wiele zależy od polityki danej instytucji. 

Aby nie mieć wątpliwości, jakie warunki trzeba spełnić, warto zasięgnąć porady eksperta kredytowego. Specjalista wskaże, jakich formalności trzeba dopełnić, aby zwiększyć swoje szanse na uzyskanie finansowania. 

Co sprawdza bank przy kredycie na mieszkanie z umową zlecenie?

Jeśli bierzesz kredyt na umowę zlecenie, bank dokładnie przeanalizuje Twoją sytuację finansową. A zatem sprawdzi:

 • historię z Twojego rachunku osobistego, na który przychodzi wynagrodzenie – w tym celu może poprosić Cię o wyciąg z konta;
 • umowy zlecenie lub o dzieło z ostatnich kilku lat  – może być konieczne przedstawienie kserokopii dokumentów,
 • informacje zawarte np. w Biurze Informacji Kredytowej.

Pamiętaj – bank dokładnie przeanalizuje Twoją sytuację finansową, zanim udzieli Ci kredytu. Dlatego warto zadbać, aby była ona jak najlepsza. 

Kredyt na umowę zlecenie? To możliwe, jeśli zarabiasz wystarczająco dużo! Więcej informacji udzieli Ci doświadczony ekspert hipoteczny Paweł Pietras. Umów się na rozmowę już dziś!

Sprawdź również inne nasze artykuły:

Jak zwiększyć swoją zdolność kredytową?

Jak się przygotować do wzięcia kredytu mieszkaniowego?

Na czym polega prowizja przy kredycie hipotecznym?

Kategorie
blog

Kredyt hipoteczny dla singla

Jednej osobie oszczędzanie pieniędzy na zakup nieruchomości może zająć nawet kilkadziesiąt lat. Nie chcesz tyle czekać, aby mieć wystarczająco dużo gotówki? Dobrym pomysłem jest wzięcie kredytu hipotecznego. Bank może udzielić Ci wsparcia finansowego i pomóc spełnić marzenia o własnym domu lub mieszkaniu. Przed złożeniem wniosku dowiedz się jednak, czy singiel ma szansę na kredyt mieszkaniowy.

Zazwyczaj kredyty hipoteczne są udzielane parom, np. małżeństwu. Nic dziwnego. Sytuacja finansowa gospodarstwa, w którym dwie osoby pracują, jest znacznie lepsza niż tych, którzy żyją w pojedynkę. Jednak nie oznacza to, że nie można ubiegać się o kredyt mieszkaniowy dla singla.

Czy singiel ma szansę na kredyt mieszkaniowy?

Banki mają w swojej ofercie zarówno kredyt hipoteczny dla singli, jak i dla rodzin. Każdy może wnioskować o pożyczkę, niezależnie od statusu związku.

Jednak osoby, które żyją samotnie, mogą mieć trudności z uzyskaniem środków na zakup nieruchomości. Wynika to z kilku przyczyn.

 • Jeden wnioskodawca  – jeśli singiel np. straci pracę lub dozna urazu, istnieje ryzyko, że przestanie spłacać kredyt. W rezultacie bank nie otrzyma należnych mu pieniędzy i będzie musiał wystąpić na drogę sądową. To sporo kosztuje, więc każda instytucja stara się tego uniknąć.
 • Wyższe wydatki na jedną osobę  – singiel musi samodzielnie płacić wszystkie rachunki. Takie opłaty znacznie obciążają jego budżet. W przypadku par koszty są dzielone na dwoje partnerów, a więc comiesięczne wydatki w przeliczeniu na osobę są niższe. Wpływa to bezpośrednio na zdolność kredytową.

Mimo powyższych przeszkód kredyty mieszkaniowe dla singli są udzielane. A więc „solo” również masz duże szanse na uzyskanie środków na zakup wymarzonej nieruchomości. Doradca kredytowy w Poznaniu Paweł Pietras może ci w tym pomóc.

Kredyt hipoteczny dla singla – warunki

Niezależnie od tego, czy wnioskujesz o kredyt jako singiel, czy razem z partnerem, trzeba spełnić kilka warunków. Należy:

 • mieć zdolność kredytową, a więc uzyskiwać wystarczająco duże dochody, aby móc spłacić kredyt w terminie;
 • wnieść wkład własny od 10 do 20% wartości nieruchomości. Środki nie mogą pochodzić z pożyczek. Wkład własny mogą stanowić także działka budowlana czy faktury na materiały budowlane;
 • przedstawić dobrą historię kredytową, czyli nie mieć opóźnień w spłacie innych zobowiązań. Banki niechętnie udzielają pożyczek osobom, które miały wcześniej problem z dotrzymaniem terminów płatności.

Jeśli więc interesuje Cię kredyt hipoteczny dla singli, musisz zarabiać wystarczająco dużo, aby pokryć comiesięczne wydatki, utrzymać się i spłacać ratę kredytu w terminie.

Ile musi zarabiać singiel, żeby dostać kredyt na mieszkanie?

Zastanawiasz się, ile musi zarabiać singiel, żeby dostać kredyt na mieszkanie? Wiele zależy od tego, ile chcesz pożyczyć. Im większa kwota finansowania, tym wyższe muszą być dochody. Aby dowiedzieć się, na jak duży kredyt Cię stać przy obecnym wynagrodzeniu, skorzystaj z pomocy eksperta kredytowego Pawła Pietrasa.

Specjalista dysponuje kalkulatorami finansowymi, za pomocą których łatwo określi zdolność kredytową potencjalnego kredytobiorcy. Ponadto:

 • ustali, ile musisz zarabiać, aby kupić wymarzoną nieruchomość,
 • pomoże stworzyć plan poprawy Twojej sytuacji finansowej, aby zwiększyć szanse na uzyskanie finansowania,
 • znajdzie oferty kredytów, które są dopasowane do Twoich potrzeb,
 • złoży wniosek o finansowanie do banku.

Z pomocą doświadczonego eksperta ubieganie się o pożyczkę na mieszkanie czy dom będzie znacznie łatwiejsze.

Kredyt na mieszkanie dla singli – jak zwiększyć szanse na to, żeby go uzyskać?

Chcesz poprawić swoją zdolność kredytową jako singiel? Dobrym pomysłem jest wnioskowanie o pieniądze z drugą osobą, która ma stałą, dobrze płatną pracę. Nie musi być to małżonek. Może to być rodzic, rodzeństwo czy przyjaciel. Bank wówczas weźmie pod uwagę dochody dwojga wnioskodawców. To znacznie poprawi Twoją zdolność kredytową i zwiększy szanse na uzyskanie pieniędzy na zakup nieruchomości.

Uzyskanie kredytu hipotecznego przez singla jest możliwe! Należy tylko spełnić wszystkie warunki stawiane przez bank. Aby otrzymać szczegółowe informacje na ten temat, koniecznie zwróć się do doświadczonego eksperta kredytowego Pawła Pietrasa.

Sprawdź również inne nasze artykuły:

Co to jest hipoteka?

Jak się przygotować do wzięcia kredytu mieszkaniowego?

Na czym polega prowizja przy kredycie hipotecznym?

Kategorie
blog

Kredyt na mieszkanie: jak się przygotować?

Marzysz o tym, żeby zamieszkać z rodziną we własnej nieruchomości? Masz dość wynajmowania mieszkania i chcesz kupić własne „M”? Jeśli nie masz wystarczająco dużo oszczędności, aby nabyć lokal za gotówkę, możesz wziąć kredyt hipoteczny. To bezpieczny sposób, na sfinansowanie takiej inwestycji. Warto się do tego dobrze przygotować. Dowiedz się, jak wziąć kredyt hipoteczny.

Kredyt hipoteczny to zobowiązanie na kilkadziesiąt lat, które będzie znacznie wpływać na Twoją sytuację finansową. Dlatego nie pożyczaj pieniędzy od banku pochopnie. Zacznij od odpowiednich przygotowań. Dzięki temu nie tylko skrócisz procedurę uzyskiwania kredytu hipotecznego, ale także sprawisz, że spłata zobowiązania będzie mniej uciążliwa.

Kredyt hipoteczny – jak się przygotować?

Chcesz wziąć kredyt hipoteczny i zastanawiasz się, jak się przygotować? Nikt spośród bliskich nie jest w stanie podać Ci sensownej odpowiedzi? Aby nie błądzić, warto na początek udać się do eksperta hipotecznego. To specjalista w zakresie kredytów na mieszkania. Nie tylko wyjaśni skomplikowane terminy bankowe. Udzieli także konkretnych wskazówek dotyczących tego, od czego zacząć starania o pieniądze.

Kolejny krok to sprawdzenie zdolności i historii kredytowej. W ten sposób ustalisz, czy w ogóle stać Cię na kredyt i czy nie masz żadnych długów, które mogłyby utrudnić uzyskanie finansowania.

Jak sprawdzić zdolność i historię kredytową?

Swoją historię kredytową możesz sprawdzić w Biurze Informacji Kredytowej, w skrócie BIK. Jest to baza, w której zgromadzone są wszystkie informacje o Twoich dotychczasowych zobowiązaniach. Znajdują się tam dane o tym:

 • na co zostały pożyczone pieniądze,
 • czy dług był spłacany w wyznaczonych terminach,
 • czy nie ma opóźnień w płaceniu rat,
 • ile pieniędzy musisz jeszcze zwrócić do banków i innych instytucji.

Na podstawie tych informacji ustala się, czy jesteś wiarygodnym klientem.

Natomiast zdolność kredytową sprawdzisz u eksperta hipotecznego. Specjalista dysponuje profesjonalnymi kalkulatorami, za pomocą których można dokładnie określić, na jak duży kredyt Cię stać.

Co należy wiedzieć przed złożeniem wniosku o kredyt hipoteczny?

Co sprawdzić przed złożeniem wniosku o kredyt hipoteczny? Wymagania banku to temat, z którym koniecznie trzeba się zapoznać. We wszystkich instytucjach jednym z warunków udzielenia finansowania jest zgromadzenie wkładu własnego. Powinien on wynosić od 10% do nawet 30% wartości nieruchomości. Te pieniądze trzeba zebrać samodzielnie – nie można ich pożyczyć z innego banku.

Kredyt hipoteczny – co jest potrzebne?

“Jak dostać kredyt na mieszkanie?” – to pytanie często zadają osoby, które po raz pierwszy ubiegają się o pieniądze od banku. Zgromadzenie wkładu własnego w odpowiedniej wysokości nie wystarczy.

Kredytobiorcy muszą jeszcze mieć dobrą zdolność kredytową. Jest ona obliczana w oparciu o:

 • średnie dochody z ostatnich 3 lub 6 miesięcy,
 • zadłużenia, które pozostały do spłaty,
 • comiesięczne zobowiązania,
 • liczbę osób na utrzymaniu,
 • formę zatrudnienia.

Aby udowodnić, że spełniasz warunki do kredytu hipotecznego, przygotuj zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach od pracodawcy. Potrzebne są także umowa o pracę, a także wyciąg z konta osobistego, na które wpływa wynagrodzenie z ostatnich 3 lub 6 miesięcy.

Kredyt hipoteczny – wymagania

Chcesz uzyskać kredyt hipoteczny? Co jest potrzebne, aby otrzymać pieniądze? Oprócz dokumentów odnośnie do Twojej sytuacji finansowej przygotuj te, które dotyczą kupowanej nieruchomości. Ważne są:

 • umowa przedwstępna,
 • wyciąg z księgi wieczystej,
 • zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami do spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej (wystawione przez te instytucje),
 • wycena mieszkania wykonana przez rzeczoznawcę,
 • potwierdzenie, że właściciel ma prawo do nieruchomości. Mogą to być np. akt darowizny lub umowa kupna-sprzedaży.

Pamiętaj, że im szybciej zgromadzisz potrzebne dokumenty, tym krócej będzie trwać proces weryfikowania Twojego wniosku.

Procedura kredytu hipotecznego – jak wygląda?

Nie wiesz, jak dostać kredyt na mieszkanie? To procedura, która według przepisów prawa powinna potrwać ok. 21 dni. Jednak zdarza się, że ciągnie się nawet przez kilka miesięcy. Wiele zależy od tego, ile wniosków do rozpatrzenia spłynęło do banku w ostatnim czasie. Istotne jest także to, czy udało Ci się złożyć wszystkie dokumenty. Pamiętaj, że brak nawet pojedynczego zaświadczenia może spowodować opóźnienie procedury kredytu.

Niemniej niezależnie od tego, ile trwa proces ubiegania się o pieniądze, zawsze przebiega on tak samo. Zapoznaj się z jego kolejnymi etapami.

1. Złożenie wniosku

Procedura kredytowa rozpoczyna się od złożenia wniosku do banku. To dokument, który powinien zawierać informacje o Twojej sytuacji finansowej, a także o parametrach kredytu. Dlatego należy w nim dokładnie określić, ile pieniędzy chcesz pożyczyć, na co je przeznaczysz i jak długo będziesz spłacać zobowiązanie.

2. Weryfikacja Twojej zdolności kredytowej

Udało Ci się złożyć wniosek o kredyt i zaświadczenie o zatrudnieniu? Bank zacznie weryfikować Twoją zdolność kredytową. Wykorzysta również informacje zawarte np. w bazie BIK. Sprawdzanie Twojej sytuacji finansowej może potrwać od kilku godzin do kilku dni.

3. Decyzja wstępna

Decyzja wstępna to informacja o tym, że spełniasz podstawowe wymagania jako kredytobiorca i jesteś wiarygodnym klientem. To także potwierdzenie, że bank rozpatrzy Twój wniosek o pieniądze, jeśli złożysz pozostałe wymagane dokumenty odnośnie do nieruchomości.

4. Weryfikacja nieruchomości

Przed wydaniem decyzji ostatecznej bank musi ocenić, czy udzielenie kredytu na zakup Twojej nieruchomości jest dla niego bezpieczne i opłacalne. W tym celu sprawdza m.in. wartość mieszkania, a także to, czy nie jest ono zadłużone.

5. Decyzja ostateczna

Na decyzję ostateczną czeka się ok. 21 dni od złożenia wszystkich niezbędnych dokumentów. Gdy bank ją wyda, od razu otrzymasz stosowną informację od pracownika instytucji lub swojego eksperta hipotecznego. Wraz z nią dostaniesz także listę warunków, które trzeba spełnić, aby możliwe było uruchomienie kredytu hipotecznego.

6. Podpisanie umowy kredytowej

Po uzyskaniu decyzji ostatecznej czas na podpisanie umowy kredytowej. Masz na to od 30 do nawet 120 dni – w zależności od tego, w którym banku ubiegasz się o pieniądze.

7. Uruchomienie kredytu hipotecznego 

Po podpisaniu umowy kredytowej i spełnieniu warunków dołączonych do decyzji ostatecznej bank wypłaci pieniądze. Część gotówki zostanie bezpośrednio przekazana sprzedającemu, a część „na remont” będzie przelana na Twoje konto.

Procedura odnośnie do tego, jak wziąć kredyt hipoteczny, może być przerażająca dla osób, które pierwszy raz korzystają z podobnych usług. Aby nieco zmniejszyć stres, warto skorzystać z pomocy eksperta hipotecznego Pawła Pietrasa. Przeprowadzi Cię „za rękę” przez cały proces. Zapraszamy do kontaktu!

Sprawdź również inne nasze artykuły:

Kredyt hipoteczny a umowa zlecenie – jak go uzyskać?

Czym jest hipoteka?

Rata równa czy malejąca – co jest lepszym wyborem?

Kategorie
blog

Prowizja przy kredycie hipotecznym – na czym polega?

Wzięcie kredytu hipotecznego wiąże się ze spłacaniem rat, które składają się z części kapitałowej i  odsetkowej. Jednak nie można zapominać, że kredytobiorcy są zobowiązani również do uregulowania prowizji. Zdarza się, że wynosi ona 0 zł, jednak większość banków pobiera kilka procent wartości od spłacanej pożyczonej kwoty. Dowiedz się, czym dokładnie jest prowizja za udzielenie kredytu.

Prowizja – kredyt hipoteczny – co to jest?

Zastanawiasz się, skąd bierze się prowizja? Kredyt hipoteczny to finansowanie, którego udzielenie wymaga zaangażowania wielu pracowników banku, często przez długie miesiące. W związku z tym instytucja musi ponieść dość wysokie koszty za to, że udzieli Ci pożyczki. Dlatego pobiera od Ciebie z tego tytułu wynagrodzenie w formie prowizji. Można spotkać się z kilkoma rodzajami tej opłaty:

 • za uruchomienie lub wypłatę środków kredytu – zazwyczaj prowizja wynosi tyle samo co koszt przelewu na rachunek w innym banku,
 • za obsługę kredytu, np. dokonanie rozliczeń, czynności windykacyjnych czy dyspozycji przelewów,
 • za zmianę warunków kredytowania, np. zdecydowanie się na raty malejące zamiast stałych – każda modyfikacja niesie ze sobą konieczność poniesienia dodatkowych opłat.

Jednak banki pobierają opłaty nie tylko za udzielenie kredytu. Istnieją także prowizje za wcześniejszą spłatę kredytu. Według przepisów prawa instytucja ma prawo nałożyć taką opłatę, tylko jeśli zobowiązanie zostało spłacone w ciągu 3 lat od dnia uruchomienia kredytu. Jednak termin może się różnić w zależności od warunków umowy. Dlatego warto dokładnie zapoznać się z jej zapisami.

Kiedy płaci się prowizję?

Prowizja może być pobrana przez bank na samym początku, tuż po podpisaniu umowy. Jednak nie każdy dysponuje wolną gotówką, która pozwoliłaby pokryć taki wydatek, zwłaszcza po wniesieniu wkładu własnego. Dlatego niektóre instytucje oferują możliwość rozłożenia opisywanej opłaty na raty. Dzięki temu prowizja nie obciąża budżetu domowego.

Wysokość prowizji za udzielenie kredytu – ile wynosi?

Prowizja jest wyrażana zazwyczaj w formie procentowej, w odniesieniu do wysokości kredytu. Niektóre banki całkowicie rezygnują z tej opłaty np. w zamian za otworzenie konta osobistego, skorzystanie z karty kredytowej czy zakup ubezpieczenia. W ten sposób starają się zachęcić klientów do skorzystania z szerszego portfolio oferowanych produktów. Warto jednak pamiętać, że ostateczna wysokość prowizji może się różnić w zależności od wybranego banku. Różnice w jej wysokości w poszczególnych instytucjach dobrze widać w tabelach, które można znaleźć w internecie.

Prowizja za udzielenie kredytu – zwrot

Zastanawiasz się, czy można odzyskać część opłat poniesionych przy ubieganiu się o pieniądze w banku, w tym np. prowizji za udzielenie kredytu? Zwrot jest możliwy, jeśli:

 • zdecydujesz się na wcześniejszą spłatę swojego zobowiązania. W tej sytuacji bank ma obowiązek wypłacić kredytobiorcy opłatę w wysokości wprost proporcjonalnej do pozostałego okresu spłaty, który wynika z umowy;
 • prowizja za udzielenie kredytu została uregulowana „z góry”, a Ty zdecydowałeś się odstąpić od umowy. Wtedy bank ma obowiązek oddać Ci całą kwotę.

Najczęściej zwrot prowizji następuje w przeciągu kilku dni. Pieniądze są wypłacane na konto wskazane we wniosku.

Zwrot prowizji za udzielenie kredytu – jak otrzymać?

Sam fakt spłaty zobowiązania lub rozwiązania umowy, nie wystarczy, aby otrzymać zwrot prowizji. Jeśli chcesz odzyskać poniesione koszty, musisz złożyć do banku wniosek o uregulowanie tej należności. W dokumencie nie powinno zabraknąć:

 • danych osobowych i kontaktowych – dzięki temu instytucja będzie mogła Cię zidentyfikować w swojej bazie danych,
 • numeru i daty zawarcia umowy kredytowej,
 • informacji o oczekiwanej formie zwrotu prowizji od udzielenia kredytu wraz z numerem rachunku bankowego, na który ma zostać przelana należność,
 • ręcznego podpisu.

Sporządzony wniosek należy dostarczyć do banku osobiście lub przekazać listownie. Pamiętaj, że na dokonanie tej formalności masz 6 lat. Nie warto jednak zwlekać, aby nie zapomnieć o sprawie.

Prowizje za wcześniejszą spłatę kredytu mogą wynieść od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych. To spora kwota, którą można zainwestować lub przeznaczyć na „nagrodę” za szybsze uporanie się ze swoim zobowiązaniem. Dlatego nie należy rezygnować z ubiegania się o zwrot prowizji.

Jeśli uważasz, że nie dasz rady zrobić tego samodzielnie, zgłoś się do eksperta kredytowego Pawła Pietrasa. Specjalista podpowie, jak sformułować wniosek, aby był poprawny i zwiększyć szanse na odzyskanie należnej kwoty.

Sprawdź również inne nasze artykuły:

Czym jest WIBOR(R)?

Rodzaje ubezpieczeń kredytów hipotecznych

Przyczyny odmowy udzielenia kredytu hipotecznego przez bank

Kategorie
blog

Hipoteka – co to jest?

Chcesz kupić nieruchomość na własność, ale nie masz wystarczającej ilości środków na koncie? Dobrym pomysłem jest zaciągnięcie kredytu hipotecznego na dom lub mieszkanie i ustanowienie hipoteki na rzecz banku. To korzystne rozwiązanie, które pozwala uzyskać dużo gotówki na bezpiecznych zasadach. Zastanawiasz się, co to jest hipoteka i jak dokładnie działa? Jakie są rodzaje hipoteki? Jak wpływa na księgę wieczystą? Wyjaśniamy.

Hipoteka – czym jest?

Zastanawiasz się, co to jest hipoteka? To ograniczone prawo rzeczowe, które ustanawia się zazwyczaj na nieruchomościach bądź gruntach. Stanowi formę zabezpieczenia interesów wierzyciela (najczęściej banku). Hipoteka na mieszkanie zaczyna obowiązywać w momencie wpisania jej do księgi wieczystej mieszkania lub domu. Bez tego jej ustanowienie nie ma mocy prawnej.

Jak działa hipoteka na mieszkanie?

Wpisanie hipoteki do księgi wieczystej nadaje wierzycielowi prawo do ubiegania się o zwrot środków,  gdy dłużnik przestanie wywiązywać się z warunków umowy. Wtedy druga strona ma prawo sprzedać sprzedaż dom czy mieszkanie. Pozyskane pieniądze może przekazać na spłatę zaległości.

Jednocześnie ustanowienie hipoteki np. na rzecz banku nie oznacza, że ten będzie mógł zarządzać nieruchomością w dowolny sposób. Jeśli właściciel obciążonego mieszkania czy domu będzie regulować wszystkie opłaty w terminie, wierzyciel nie będzie próbować np. sprzedać lokalu.

Rodzaje hipoteki – jakie są?

Na rynku można spotkać dwa rodzaje hipoteki – umowną i przymusową. Różnią się źródłem powstania.

 1. Hipoteka umowna jest ustanawiana podczas zaciągania kredytu hipotecznego. Zabezpiecza interesy banku, który pożyczył klientowi sporą ilość gotówki. Dzięki temu, gdy dłużnik przestanie spłacać raty, bank może zlicytować nieruchomość na rzecz spłaty zobowiązania. Hipoteka umowna jest zawierana po uzyskaniu zgody właściciela danego lokalu czy budynku.
 2. Hipoteka przymusowa jest narzucana przez sąd lub prokuratora. O jej nałożenie może wystąpić np. firma budowlana, która została oszukana przez dewelopera. W ten sposób może odzyskać swoje należności. Warto pamiętać, że hipoteka przymusowa jest nakładana bez zgody właściciela nieruchomości.

Przed zakupem mieszkania czy domu dokładnie sprawdź, jaką hipoteką są one objęte.

Hipoteka a księga wieczysta

Hipoteka a księga wieczysta – zastanawiasz się, jaki jest związek między nimi? Otóż umieszczenie wpisu o obciążeniu nieruchomości w IV dziale wspomnianego dokumentu jest niezbędne, żeby ta procedura miała moc prawną.

Kto dokonuje wpisu hipoteki do księgi?

Wpisu do księgi wieczystej dokonuje sąd wieczystoksięgowy w osobie sędziego lub referendarza sądowego. Odbywa się to w postępowaniu nieprocesowym na wniosek właściciela nieruchomości, wierzyciela, któremu przysługuje prawo do wpisu lub użytkownika wieczystego. Prośbę o dokonanie zmian w IV dziale księgi wieczystej może także złożyć notariusz w imieniu swoich klientów.

Gdzie złożyć wniosek o ustanowienie hipoteki?

Wniosek o wpisanie hipoteki do księgi wieczystej należy złożyć do sądu wieczystoksięgowego. Znajduje się on w sądzie rejonowym. Należy wybrać jednostkę, która jest właściwa ze względu na miejsce położenia nieruchomości, a nie Twojego zameldowania.

Ile wynosi opłata za rozpatrzenie wniosku?

Złożenie wniosku o wpisanie hipoteki wiąże się z wniesieniem opłaty w wysokości 200 zł. Płatności należy dokonać przelewem lub w kasie sądu, a następnie dołączyć dowód wpłaty do wniosku KW-WPIS.

Mieszkanie z hipoteką – czy można sprzedać?

Planujesz przeprowadzkę, ale masz mieszkanie z hipoteką? Bez obaw – taką nieruchomość można sprzedać bez większych problemów. Należy tylko pamiętać, aby nie ukrywać tego faktu przed kupcami. Po sprzedaży mieszkania wystarczy przekazać pieniądze na uregulowanie długu. Różnicę między ceną nieruchomości a kapitałem pozostałym do spłaty możesz wykorzystać na dowolny cel.

Hipoteka to szybki i prosty sposób na to, żeby zabezpieczyć interesy banku. Warto pamiętać, że do momentu, gdy tego nie zrobisz, wierzyciel może wymagać od Ciebie płacenia wyższej raty. Dlatego nie należy zwlekać z uregulowaniem formalności.

Sprawdź również inne nasze artykuły:

Do ilu banków złożyć wniosek o kredyt hipoteczny?

Całkowity koszt kredytu hipotecznego – jak obliczyć?

Fundusz wsparcia kredytobiorców – kto skorzysta?