Kategorie
blog

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego – z czym się wiąże?

Kredyt jest dużym obciążeniem finansowym i psychicznym. W związku z tym wielu kredytobiorców, jeżeli mają taką możliwość, decyduje się na jego wcześniejszą spłatę. Można dzięki temu dużo zaoszczędzić. Z czym się wiąże wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego? Co warto wiedzieć o formalnościach?

Na czym polega wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego?

Każdy kredytobiorca ma szczegółowo wskazane informacje dotyczące tego, kiedy i w jakich kwotach ma spłacać swoje zobowiązanie. Dane na ten temat wynikają z zapisów w umowie kredytowej, a konkretnie z harmonogramu spłaty. Obowiązkiem pożyczającego pieniądze jest to, aby oddawać je zgodnie z terminem. Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego polega na tym, że poniekąd łamie się te zapisy – w ramach wcześniejszej spłaty zobowiązanie reguluje się z wyprzedzeniem. Co ważne, harmonogram mówi jednak tylko o minimalnych kwotach spłaty. Nic nie stoi zatem na przeszkodzie, abyś zdecydował się na jednorazowe wpłacanie kwoty odpowiadającej np. trzem kolejnym ratom lub nawet na całkowitą spłatę.

Ustawa o kredycie hipotecznym i o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami zawiera art. 38, który brzmi: konsument ma prawo w każdym czasie dokonać spłaty całości lub części kredytu hipotecznego przed terminem określonym w umowie o kredyt hipoteczny. W związku z tym istnieje podstawa prawna do tego, abyś mógł wykonać ten krok. Bank nie może odmówić przyjęcia dyspozycji w tym zakresie.

Jak można dokonać wcześniejszej spłaty kredytu?

Jak wygląda wcześniejsza spłata kredytu? Santander Consumer Bank, mBank i inne podmioty z sektora finansowego oferują możliwość skorzystania z dwóch poniższych opcji.

  1. Częściowa spłata kredytu – polega na tym, że kredytobiorca dokonuje nadpłaty części kapitału. W ten sposób można skrócić okres kredytowania lub zmniejszyć wysokość miesięcznej raty.
  2. Całkowita spłata kredytu – prowadzi do zamknięcia zobowiązania, ponieważ kredytobiorcy nie zostaje już kapitał do spłaty.

Możesz zdecydować się na pierwszy lub na drugi wariant w zależności od Twojej sytuacji finansowej i oczekiwań. W każdym wypadku ważne jest to, żeby podjęcie konkretnych kroków wiązało się z poprawą Twojej sytuacji na najważniejszej dla Ciebie płaszczyźnie – np. poczucia bezpieczeństwa czy ustabilizowania sytuacji finansowej.

Skutki wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego zawartego po 21 lipca 2017 roku

Dla osób, które rozważają dokonanie nadpłaty czy całkowitej spłaty, bardzo ważny jest skutek wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego. PKO BP, mBank, VELO Bank czy Bank Credit Agricole muszą się stosować do ograniczeń nałożonych przez ustawodawcę. Wykorzystuje się je w odniesieniu do umów kredytowych zawartych po 21 lipca 2017 roku – wcześniej obowiązywały inne regulacje. Co warto wiedzieć o poszczególnych skutkach całej procedury? Co Ci przysługuje, jeśli się na nią zdecydujesz?

Zwrot odsetek przy wcześniejszej spłacie

Kredytobiorcy przysługuje zwrot odsetek przy wcześniejszej spłacie – zarówno częściowej, jak i całkowitej. W każdym wypadku kwota zwrotu przysługuje proporcjonalnie do kwoty nadpłaty.

Podstawą do roszczenia wobec banku w tym zakresie jest art. 39 ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Zgodnie z nim całkowity koszt kredytu hipotecznego ulega obniżeniu o odsetki i inne koszty kredytu hipotecznego przypadające za okres, o który skrócono obowiązywanie umowy, chociażby konsument poniósł je przed spłatą.

Odsetki stanowią znaczną część całkowitego kosztu zobowiązania. Im wcześniej spłacisz kredyt, tym więcej na nich zaoszczędzisz. Należy o tym pamiętać, podejmując decyzję dotyczącą regulacji zobowiązania w terminie innym, niż ten przewidziany w harmonogramie.

Wcześniejsza spłata kredytu a odsetki – ile można w ten sposób zaoszczędzić? Trudno podać konkretną kwotę. W niektórych przypadkach będzie to kilkaset złotych, a w innych kilka tysięcy złotych lub więcej. Szczegóły są uzależnione od warunków umowy, a także od tego, jaka część odsetek zostanie zwrócona (proporcjonalnie do czasu i kwoty nadpłaty/całkowitej spłaty).

Zwrot prowizji i zwrot kosztów ubezpieczenia przy wcześniejszej spłacie kredytu hipotecznego

Przede wszystkim musisz wiedzieć, że przysługuje Ci nie tylko zwrot odsetek, ale też prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu hipotecznego, a także kosztów ubezpieczenia, jakie poniesiesz w związku z wymogami banku w tym zakresie. Te dwa wydatki są przez sądy uznawane za inne koszty kredytu hipotecznego, w przypadku których również należy się zwrot.

Oczywiście tutaj, podobnie jak przy odsetkach, nie będzie tak, że odzyskasz wszystkie pieniądze wydane na ubezpieczenie i prowizję banku. Otrzymasz kwotę proporcjonalną do wcześniejszej spłaty.

Koszty dla kredytobiorcy

Nadpłata czy całkowita spłata kredytu hipotecznego mogą się też wiązać z dodatkowymi kosztami, o których informacje będą się znajdowały w umowie kredytowej z bankiem. Warto zwrócić uwagę na ten czynnik. Może się okazać, że np. drobne nadpłaty nie będą się opłacały, a zamiast nich lepiej będzie zrealizować tylko jedną większą – np. raz w roku.

Redukcja stresu związanego ze zobowiązaniem

Świadomość tego, że ma się kredyt hipoteczny może być obciążająca i ograniczająca w wielu obszarach życia. Może sprawiać, że kredytobiorca odczuwa silny stres związany z utrzymaniem pracy i zdobyciem środków na spłatę. Wtedy takie działanie może powodować poważny dyskomfort psychiczny i sprawiać, że np. rozwój kariery będzie ograniczony ze względu na strach przed konsekwencjami konkretnych działań. Wówczas wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego, w Pekao SA czy w innym banku, może być szansą na to, by odzyskać spokój, równowagę i swobodę w podejmowaniu decyzji dotyczących kariery zawodowej czy życia rodzinnego.

Co ważne, sytuacja kredytobiorców, którzy zawarli umowę kredytową przed zmianami z lipca 2017 roku, jest inna. Zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami uprawnienie do zwrotu części kosztów im nie przysługiwało.

Czy opłaca się wcześniejsza spłata kredytu?

Zastanawiasz się, czy opłaca się wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego? Co do zasady tak – pozwala obniżyć całkowity koszt zobowiązania i cieszyć się większym spokojem w życiu. Trzeba jednak wiedzieć, kiedy jej dokonać. Jeśli masz kredyt ze zmienną stopą oprocentowania, to bank może naliczyć dla siebie rekompensatę, gdy spłata będzie miała miejsce w okresie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Jeżeli więc odczekasz 3 lata, nie zostanie ona nałożona. Te same ograniczenia nie obowiązują jednak przy stałej stopie procentowej. W tym wypadku rekompensata może być naliczona zarówno przed, jak i po upływie 3 lat od zawarcia umowy.

Planujesz wziąć kredyt w takich bankach jak PKO BP, Alior Bank czy Bank Millennium? Wcześniejsza spłata kredytu jest czynnikiem, o którym powinieneś pomyśleć już przy wyborze konkretnej oferty. Decydując się na tę, która ma korzystne zapisy w tym zakresie, zyskujesz swobodę w związku z wcześniejszą całkowitą lub częściową spłatą.

Jako doradca kredytowy chętnie pomogę dopasować konkretną ofertę do Twoich potrzeb, a także zajmę się formalnościami przy całej procedurze, aby była dla Ciebie jak najmniej stresująca i wiązała się z uzyskaniem jak najlepszych warunków.

Sprawdź również inne nasze artykuły:

Kredyt bez wkładu własnego — kto może z niego skorzystać?

Hipoteka – co to jest?

Przyczyny odmowy udzielenia kredytu hipotecznego przez bank