Kategorie
blog

Opóźnienie w spłacie kredytu – jakie są konsekwencje?

Kredyt to nic innego jak oddanie do dyspozycji kredytobiorcy danej sumy pieniędzy na czas określony w umowie. Głównym warunkiem podjęcia takiego zobowiązania jest zagwarantowanie, że pożyczona kwota będzie systematycznie zwracana wraz z odsetkami w umówionym terminie. A co, jeśli wystąpią opóźnienia w spłacie spowodowane np. utratą płynności finansowej? I co robi bank, gdy nie spłacasz kredytu? Sprawdź.

Niespłacanie kredytu — konsekwencje 

Co do zasady przy spłacaniu rat najlepiej zdecydować się na stałe zlecenie. Dzięki temu nigdy nie zapomnisz o swoich zobowiązaniach finansowych wobec banku. Wówczas jedyne, co musisz zrobić, to zapewnić odpowiednią ilość gotówki na swoim rachunku bankowym. 

A co jeśli z jakiegoś powodu pominiesz płatność? W zależności od polityki banku i stopnia zadłużenia za opóźnienie spłaty raty kredytu hipotecznego lub gotówkowego grożą Ci:

 • odsetki za zaległe płatności;
 • miękkie działania windykacyjne (telefony, e-maile, SMS-y czy monity);
 • wypowiedzenie umowy kredytowej;
 • postępowanie sądowe;
 • czynności komornicze i egzekucyjne.

Co robi bank, gdy nie spłacasz kredytu?

W przypadku jednodniowego czy nawet kilkudniowego opóźnienia w spłacie raty nie należy się obawiać poważnych konsekwencji ze strony banku. Przeważnie takie zdarzenie jest rejestrowane w BIK, jednak nie wpływa istotnie na dalszy przebieg umowy kredytowej.

Niekiedy w takiej sytuacji bank decyduje się wysłać upomnienie na skrzynkę elektroniczną lub powiadomić kredytobiorcę o zaległościach telefonicznie. Opóźnienie może się wiązać z dodatkowymi kosztami, bo niektóre instytucje naliczają odsetki karne po upływie 7-14 dni od daty płatności. Aby uzyskać szczegółowe informacje na ten temat, najlepiej skontaktować się z bankiem. Ponadto stawka odsetek za opóźnienie spłaty raty kredytu hipotecznego powinna być określona w umowie kredytowej. Jeśli nie ma informacji na ten temat, ta kwestia jest regulowana zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

O ile opóźnienia w spłacie kredytu do 30 dni przeważnie nie są dotkliwie karane, o tyle dłuższe zaległości mogą spowodować poważniejsze konsekwencje, z wypowiedzeniem umowy kredytowej włącznie. Zazwyczaj po 60 dniach sprawa jest kierowana do sądu, skąd później trafia w ręce komornika. 

Według prawa bankowego termin wypowiedzenia umowy kredytu wynosi 30 dni, a w przypadku zagrożenia upadłością dłużnika — 7 dni. Wyjątkiem są sytuacje, w których strony określiły w umowie kredytowej dłuższy termin.

Opóźnienia w spłacie kredytu a BIK

BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej, powołano w celu utworzenia rozbudowanej bazy danych zawierającej informacje na temat zobowiązań kredytobiorców. Instytucja odnotowuje wszelkie opóźnienia w spłacie raty kredytu hipotecznego i gotówkowego. Dzięki temu banki przed udzieleniem finansowania potencjalnemu kredytobiorcy są w stanie ocenić jego wiarygodność. 

Warto wiedzieć, że mimo zarejestrowania jednodniowej zaległości w spłacie zobowiązania, taki zapis nie wpłynie znacząco na pogorszenie historii kredytowej. Dlatego, jeśli na ogół systematycznie regulujesz płatności ratalne, nie musisz martwić się o zależność „opóźnienia w spłacie kredytu a BIK”. 

Co zrobić w przypadku nadmiernego zadłużenia?

Nieracjonalne decyzje kredytowe, utrata pracy czy rosnąca inflacja mogą spowodować kłopoty finansowe i niespłacanie kredytu. Konsekwencje przedłużającego się zadłużenia często są dotkliwe, dlatego warto w porę podjąć odpowiednie działania. Dostępne opcje to np.:

 • wydłużenie okresu spłaty zobowiązania;
 • zawieszenie spłaty kredytu (karencja) na okres np. 3 lub 6 miesięcy;
 • wakacje kredytowe;
 • konsolidacja kilku zobowiązań w jedno;
 • przewalutowanie kredytu;
 • ustalenie nowego terminu spłat rat kredytu;
 • ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Jeśli masz opóźnienia w spłacie kredytu do 30 dni lub dłuższe, możesz zdecydować się na jedno z wymienionych rozwiązań. Sposób postępowania dopasuj do swoich możliwości finansowych i stopnia zadłużenia, najlepiej z pomocą zaufanego doradcy kredytowego

Sprawdź również inne nasze artykuły:

Czy opłaca się przenieść kredyt hipoteczny do innego banku?

Jak zwiększyć swoją zdolność kredytową?

Zwiększenie kwoty kredytu hipotecznego – czy jest możliwe?